Растителна защита - Agro-CONSULTANT.net

Растителна защита

Февруари - режат се лозя и овошки, торят се житните и се сеят ранни зеленчуци

През февруари се торят житните, режат се лозя и овошки, сеят се ранни зеленчуци. Житни и

Прочети още...

През януари се сеят оранжерийните домати, раждат се теленца - бюлетин по растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Зеленчукопроизводство

Прочети още...

Агро практики през декември - бюлетин по растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Житни

Най-голямата опасност за засетите житни култури през декември е измръзването, което може да се случи при недобре вкоренилите се есенни посеви.

Прочети още...

Прегледайте посевите с житни и рапица за вредители - бюлетин по растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Из Бюлетин 16 за растителна

Прочети още...

В овощната градина Прегледайте дръвчетата варосайте изорете - бюлетин по растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

ТРАЙНИ   НАСАЖДЕНИЯ

Прочети още...