Растителна защита - Agro-CONSULTANT.net

Растителна защита

Агро практики през юли - растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Пшеница и ечемик. През юли ще приключи жътвата на пшеницата и ечемика, което ще отвори две нови грижи. Първата – какво да се прави с ожънатото поле. Втората – как да се съхрани зърното.

Прочети още...

Болести и неприятели по трайни насаждения и зеленчуци - бюлетин по растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Из Бюлетин 9 по

Прочети още...

Агро практики през май - бюлетин по растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Зърнени и технически

Прочети още...

Плъзнаха болести и неприятели на полето - бюлетин по растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Из Бюлетин 4  по

Прочети още...

Последни обяви

Вход

Вход чрез Facebook