Растителна защита

Агро практики през септември - бюлетин по растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Септември е месецът на

Прочети още...

Агро практики през август - бюлетин по растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

ТЕХНИЧЕСКИ

Прочети още...

Агро практики през юли - растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Пшеница и ечемик. През юли ще приключи жътвата на пшеницата и ечемика, което ще отвори две нови грижи. Първата – какво да се прави с ожънатото поле. Втората – как да се съхрани зърното.

Прочети още...

Болести и неприятели по трайни насаждения и зеленчуци - бюлетин по растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Из Бюлетин 9 по

Прочети още...

Последни обяви

Вход

Вход чрез Facebook