Животновъдство / 520 Views

Съвременни тенденции в развъждането на едри и дребни преживни селскостопански животни у нас.
Проф.дн Живко Кръстанов, ЗИ, Стара Загора

Related Videos