Земеделски субсидии / 682 Views

Семинар: „Възможности за подпомагане на малките стопанства през 2016 г. по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Място: зала Пресклуб, Конгресен център Организатор: Национална служба за съвети в земеделието

Related Videos