През месец септември продължават да зреят много десертни сортове. При тях гроздето се прибира на 2-3 пъти в зависимост от момента на узряване. Лозарите трябва да създадат необходимата организация за прибирането на гроздето. Започват да зреят някои от винените сортове. Гроздоберът започва при установяване на захарност не по-малко от 20-22 % при червените и 16-18 % при белите сортове. Захарното съдържание се определя при полски условия с битов захаромер.