Агрохимия и торене на лозята

За да оптимизират торовите норми при лозовите насаждения лозарите трябва да използват почвени агрохимически анализи и методите на листната диагностика.

Листните проби от лозовите насаждения трябва да се вземат в периода 1-15 юли. Площта, от която се събира една средна листна проба, е 150 дка. При по-голямо лозово насаждение, то трябва да се раздели на елементарни участъци, всеки от които да е с площ от 150 дка. От всеки елементарен участък лозарите събират средна листна проба. Лозите, от които се вземат листата, да бъдат характерни по сила и развитие за даденото насаждение. Листните проби се събират в сутрин. Не трябва да се събират проби непосредствено след паднал дъжд. Една проба се формира от 30-40 листа. Взема се листът, намиращ се срещу първия грозд на плодните леторасли. Той трябва да е с характерни по големина и окраска за дадения сорт и насаждение.

Листните проби от лозята се придружават със следната информация: селище, местност, кад. №, сорт, сила на растеж (слаб, нормален, силен), плододаване (слабо, нормално, прекомерно), дата на вземане, взел пробата.

Борба с болестите и неприятелите при лозята.

фенологични фази болести и неприятели препарати
край на цъфтежа мана Купроцин - 0,4%
Купроксат ФЛ-0,3%
Купроцин супер - 0,3%
Купроцин супер специал - 0,25%
Купрофанат 55 ВП - 0,3%
Косайд 101 ВП - 0 ,15%
Меден оксихлорид 50 ВП - 0,25%
Шампион 50 ВП - 0,15%
Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%
Банко 500 – 0,2%
Браво 500 – 0,2%
Валсазеб 80 ВП - 0,3%
Дитан М–45 – 0,3% и др.;
оидиум Систан 12 ЕК – 0,02%
Топаз 100 ЕК – 0,015%
Байфидан 250 ЕК – 0,01%
Анвил 5 СК – 0,02%
Еклер 49 ВГ - 0,05%
Куадрис 25 СК – 0,075%
Триадимефон 25 ВП - 0,015%
Титан 25 ЕК – 0,02%
Шавит Ф 71,5 ВП (Ф72 ВДГ) - 0,2%
Привент 25 ВП - 0,015%
Пони 5 СК - 0,02%
Болеро 12 ЕК - 0,02% и др.
сиво гниене топ плюс 70 ВП
гроздови молци Золон 35ЕК – 0,2%
Релдан 50 ЕК – 0,1%
Банкол 50ВП – 0,1
наедряване на зърната мана Куадрис 25 СК - 0,075%
Микал 75 ВП - 0,3%
Микал флаш - 0,3%
Верита ВГ - 0,2%
Галбен 8 М 65 - 0,25%
Акробат МЦ - 0,2%
Форум Р 460 ВП - 0,3%
Мелоди компакт - 0,3%
Арметил М - 0,25%
Валсалаксил МЦ 72 ВП - 0,25%
Ридомил голд МЦ 68 ВГ/ВП/- 0,25%
Еклер 49 ВГ - 0,05%
Кабрио топ - 0,15% и др.
оидиум Систан 12 ЕК – 0,02 %
Топаз 100 ЕК – 0,015%
Байфидан 250 ЕК – 0,01 %
Анвил 5 СК – 0,02 %
Еклер 49 ВГ - 0,05%
Триадимефон 25 ВП- 0,015%
Титан 25 ЕК – 0,02%
Шавит Ф 71,5 ВП /Ф72 ВДГ/ - 0,2%
привент 25 ВП - 0,015%
пони 5 СК - 0,02%
болеро 12 ЕК - 0,02% и др.
гроздови молци Релдан 50ЕК – 0,15%
Дурсбан 4Е – 0,1%
Децис 2.5ЕК – 0,04%
Вазтак 10ЕК – 0,015%
Карате 5ЕК – 0,03%
Суми алфа 5ЕК – 0.025% и мн. др.