Агрокалендар на лозаря.Октомври – Лозарство.

През първата половина на месец

октомври приключва прибирането на винените сортове грозде.

 

Към края на месец октомври трябва да се извърши и дълбока оран във високостъблените лозя.

 

Дълбоката оран на лозата се извършва на 20-25 см. Трябва да се извърши торене с фосфор и калии, но само след предварително направен почвен анализ.

 

В младите лозя се прави проверка на пропадналите растения, след което трябва да се подготвят и лозичките, които ще се засадят на местата където има загинали.

 

Правят се обработки на почвата, като на площите, които ще се засаждат с млади лозя се извършва преораване, дисковане, а също така и маркиране на местата където ще се засаждат младите лозички.

 

В края на месеца започва засаждането на новите лозови насаждения, както и засаждане на пропадналите лозички в младите лозя.

 

През октомври винопроизводителите трябва да следят протичането на ферментацията на младите вина. Те трябва да подготвят и да дезинфекцират съдовете за съхранение на младото вино.

 

, 'facebook-jssdk'));