Актуални агро новини.В големите търговски вериги захарта се предлага на цени от 1,54 лв./кг до 1,77 лв./кг. По данни на ДКСБТ през периода 25 януари – 1 февруари 2017 г. средните цени на едро и на дребно на бяла кристална захар за страната отбелязват леки разнопосочни изменения спрямо предходната седмица. 

По области, търговията със захарта по тържищата е в широкия ценови диапазон от 1,35 лв./кг (Бургас) до 1,79 лв./кг (Враца). В шест от областните центрове се отчита седмично повишение на стойностите в рамките на 0,6% – 12,5% (Бургас), докато в други пет продуктът поевтинява с между 0,6% и 5,4% (Пловдив). В резултат, средната цена на едро на захарта за страната се покачва с 0,6% на седмична база, до 1,56 лв./кг.

В големите търговски вериги (ГТВ) захарта се предлага на цени от 1,54 лв./кг до 1,77 лв./кг. Седмични ценови отклонения се отчитат в петнадесет области, като в четиринадесет от тях е налице поевтиняване на продукта от 3,1% (София) до 6,0% (Варна), а единствено в Хасково – поскъпване, с 1,3%. Така, средната цена на дребно на захарта за страната се понижава с 2,4% спрямо предходния седмичен период, до 1,64 лв./кг.

През изминалата седмица средната цена на дребно на захарта в другите търговски обекти (ДТО) остава непроменена - 1,81 лв./кг. По области, цените на продукта се движат в границите от 1,65 лв./кг (София) до 2,00 лв./кг. (Враца и Разград). Единствено в област София е налице ценово отклонение спрямо предходната седмица, като продуктът поевтинява с 2,9%.

Средно за страната, през наблюдавания период цените на захарта в ДТО са с 0,17 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Разград – 0,31 лв./кг. В областите Габрово, Ловеч и Плевен цените на захарта в по-малките магазини са с 0,02 лв./кг по-ниски спрямо тези в големите търговски вериги.
Маржът между цените на едро на захарта и тези на дребно е средно 0,08 лв./кг за ГТВ и 0,25 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика се наблюдава в Пловдив – 0,31 лв./кг за големите супермаркети и 0,50 лв./кг за по-малките магазини. В четири области цените на дребно в ГТВ са по-ниски от тези на едро с до 0,09 лв./кг (Сливен).

Средно за страната, към края на м. януари 2017 г. цената на бялата кристална захар на едро се понижава с 0,9% на месечна база. При средната цена на дребно на продукта в големите търговски вериги се отчита повишение с 1,8% на месечна база, докато тази в по-малките магазини остава без промяна.