Актуални агро новини.Охладеното пиле поскъпна в шест области на страната.

 

С между 0,5% и 3,3% поскъпна охладеното пиле на едро. Повишението в цената е налице в шест области. Данните са за периода 8 –

15 март 2017 г. През изминалата седмица цените на едро на охладеното пиле остават в диапазона от 3,70 лв./кг (Търговище) до 4,55 лв./кг (Добрич).

Търговията на дребно с охладено пиле в ГТВ е в ценовия интервал от 3,99 лв./кг (София) до 5,10 лв./кг (Пазарджик и Смолян). В петнадесет области се отчитат разнопосочни седмични ценови отклонения, в границите от -6,5% (Хасково) до +5,6% (Варна), които се компенсират и средната стойност за страната остава 4,60 лв./кг.

През наблюдавания период средната цена на дребно на охладеното пиле в ГТВ за страната е с 0,27 лв./кг по-висока от тази на едро, като разликата в тази посока достига до 1,04 лв./кг в Габрово. В осем области цените на охладеното пиле в големите супермаркети са по-ниски от тези на едро с до 0,52 лв./кг в София.

В по-малките магазини охладеното пиле продължава да се предлага на най-ниски цени в Русе (4,43 лв./кг), а на най-високи - в Плевен (5,35 лв./кг). Единствено в област Благоевград се отчита ценово изменение на седмична база, като продуктът поевтинява с 0,4%. Средната стойност за страната остава 4,92 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,59 лв./кг по-високи от тези на едро, като тази разлика е най-висока в Габрово (1,30 лв./кг). Изключение е област Русе, където цената на охладеното пиле в ДТО е с 0,05 лв./кг по-ниска от тази на едро.

Средно за страната, цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са със 7% по-високи от тези в големите търговски вериги.