През 2015 – 2016г. от Унгария са изнесени 447 000 тона слънчогледово масло. През текущия сезон слънчогледовата реколта в страната достига 1.874 млн. тона при 1.586 млн. тона година по-рано. Основни купувачи на слънчогледово масло през периода са били Холандия, Германия, Италия и Чехия.

През периода септември – март износът на слънчоглед от Унгария се понижава до 172 000 тона от 275 000 тона година по-рано. През цялата 2016 – 2017г. износът на културата достига 382 000 тона.