Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Спокоен пазар на яйца в края на май

Актуални агро новини.Спокоен пазар на яйца в края на май.

Без промяна остават средните

цени на едро и на дребно на яйца за страната през периода 24 – 31 май 2017 г., спрямо предходната седмица.

По области, яйцата с размер М се търгуват на едро на цени от 0,15 лв./бр. (Благоевград, Добрич и Ловеч) до 0,21 лв./бр. (Ямбол). В сравнение с предходната седмица, в областите Ловеч, Монтана, Плевен и Стара Загора се наблюдава понижение на стойностите с по 0,01 лв./бр., а в Сливен и София – повишение с по 0,01 лв./бр. Това не се отразява на средната цена за страната и тя остава 0,18 лв./бр.

Цените на яйца – размер M в големите търговски вериги (ГТВ) се движат в интервала от 0,20 лв./бр. (Добрич и Шумен) до 0,26 лв./бр., като седмични изменения на стойностите са налице само в Разград и Добрич – намаление съответно с 0,01 лв./бр. и 0,02 лв./бр. Средната цена за страната се запазва на ниво от 0,24 лв./бр.

Средно за страната, цената на яйца – размер L в големите супермаркети е 0,27 лв./бр. По области, стойностите варират от 0,24 лв./бр. (Шумен) до 0,29 лв./бр. (Благоевград, Кюстендил и Хасково). В сравнение с предходната седмица, в осем области се регистрира поскъпване на продукта с 0,01 лв./бр. – 0,02 лв./бр., най-чувствително в Бургас, Сливен и Ямбол, а единствено в Разград - поевтиняване, с 0,01 лв./бр.

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в другите търговски обекти (ДТО) остават 0,22 лв./бр. за размер M и 0,24 лв./бр. за размер L.

Предлагането на яйца – размер М в по-малките магазини е в ценовите граници от 0,18 лв./бр. (Русе) до 0,26 лв./бр. (София). В областите Благоевград, Кюстендил, Пловдив, Смолян и Хасково се наблюдава понижение на стойностите с по 0,01 лв./бр. на седмична база, а в София – повишение с 0,01 лв./бр.

По области, цените на яйца - размер L в ДТО варират от 0,19 лв./бр. (Русе) до 0,27 лв./бр. (Видин, Враца, Монтана и София). В шест области стойностите намаляват в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр. на седмична база (най-съществено в Шумен), докато единствено в София е налице увеличение, с 0,01 лв./бр.

През наблюдавания период средните за страната цени на дребно на яйца в големите супермаркети са по-високи от тези в по-малките търговски обекти – с 0,02 лв./бр. при размер М и с 0,03 лв./бр. при размер L, като и при двата размера най-голям марж се отчита в Русе - 0,07 лв./бр. за размер М и 0,09 лв./бр. за размер L. Изключение прави област Шумен, където цените на яйца - размер М в ДТО са по-високи от тези в ГТВ с 0,01 лв./бр.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,06 лв./бр. за ГТВ и 0,04 лв./бр. за ДТО, като най-голяма разлика е налице за големите супермаркети в Благоевград – 0,11 лв./бр., а за по-малките магазини във Враца - 0,09 лв./бр. В област Русе яйцата – размер М се търгуват на едро на цена, с 0,01 лв./бр. по-висока от тази на дребно в ДТО.

Към края на м. май 2017 г. при средната цена на едро на яйца - размер М за страната се отчита леко повишение спрямо нивото отпреди един месец с 0,01 лв./бр.

При предлагането на дребно на яйца и в двата типа наблюдавани търговски обекти средните цени за страната бележат леко увеличение с 0,01 лв./бр. спрямо края на предходния месец.

 

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates