Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Едва стотина червеногуши гъски бяха наблюдавани у нас в последните дни на миналата година

Актуални агро новини.Едва стотина червеногуши гъски бяха наблюдавани у нас в последните дни на миналата година.

Едва стотина червеногуши гъски бяха наблюдавани у нас в последните дни на миналата година, когато се проведе редовния мониторинг на зимуващите гъски в Приморска Добруджа, Свищовско-Беленската низина и край Бургаските езера от Българското дружество за защита на птиците.

„Намаляването на броя на червеногушите гъски, зимуващи в тези територии, се дължи на затоплянето на времето“. Това споделят участниците в мониторинга, сравнявайки данните от последните дни на изминалата година с тези от средата на декември. „Повечето птици са се изтеглили към съседна Румъния“ е мнението на специалистите, което се потвърждава и от данните получени от мониторинга на зимуващите гъски в нашата северна съседка, където се отчита увеличаване на броя на червеногушите гъски. „Общата численост на най-широко разпространената голяма белочела гъска в посетените територии е също сравнително ниска за сезона и е не повече от 30 000 индивиди“, допълват наблюдаващите.

Рекордна за Бургаските езера численост на малката белочела гъска регистрираха участниците в мониторинга Ралица Георгиева и Владимир Младенов. Наблюдението е направено в поддържан резерват „Атанасовско езеро“, където сред ято на големи белочели гъски са установени 11 екземпляра от световно застрашения вид, които са се хранили с водолюбива растителност в лагуните на резервата.

В Европа малката белочела гъска е критично застрашен вид с останали едва под 300 индивиди, които през последните години традиционно зимуват в Северна Гърция. Световната популация на малката белочела гъска се оценява на 16 000 – 27 000 зрели индивиди. Най-сериозната заплаха за вида е сходството му с голямата белочела гъска, която е ловен обект, поради което нерядко малки белочели гъски биват обърквани с нея и стават жертва ловците.

Мониторингът на зимуващите у нас гъски се провежда по проект "Сигурен прелетен път", към програма LIFE на ЕС. Проекът обхваща целия миграционен път на червеногушата гъска. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates