Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Стационарни и мобилни мандри ще бъдат подпомогнати с 1 млн. лева

Актуални агро новини.Стационарни и мобилни мандри ще бъдат подпомогнати с 1 млн. лева.

Ресурс от 1 млн. лева за 2019 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“ по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Схемата за държавна помощ беше нотифицирана пред Европейската комисия в края на 2018 г. Целта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си. Кандидатите следва да са регистрирани съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates