Актуални агро новини.ООН обяви 2020 г. за Международна година на здравето на растенията.

Общото събрание на ООН обяви 2020 г. за Международна година на здравето на растенията. „Това е ключова инициатива, която ще подчертае значението на здравето на растенията, нуждата от подобряване на продоволствената сигурност, от опазването на околната среда и биологичното разнообразие, и от стимулирането на икономическото развитие”, заяви генералният директор на Организацията на ООН по прехрана и земеделие Жозе Грациану да Силва.

С днешна дата до 40% от световните добиви на храни ежегодно се губят заради вредители по растенията. Болестите по тях струват на световната икономика около 220 милиарда долара годишно, а пораженията от инвазивни насекоми - около 70 милиарда долара.

Ограничаването на вредителите и предотвратяването на разпространението на болестите е международна задача, която изисква широко сътрудничество. Общото събрание на ООН прикани Организацията по прехрана и земеделие заедно със Секретариата на Международната конвенция по растителна защитада служи като водеща агенция и призова правителствата, гражданското общество и частният сектор да се ангажират на глобално, регионално и национално ниво. Сред събитията, които ще се проведат в световен мащаб през 2020 г., ще бъде Международна конференция за здравето на растенията.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) също ще отбележи Международната година на здравето на растенията и ще се включи в проявите за повишаване на информираността на обществото и политическата класа по темата през 2020 г. БАБХ кани растителнозащитните и екологични професионални организации да участват като предложат подходящи инициативи.

Здравите растения са в основата на живота, функционирането на екосистемите и продоволствената сигурност. Вредителите по тях увреждат културите, намаляват храната и увеличават разходите за нея. Поддържанетона здравето на растенията защитава околната среда, горите и биологичното разнообразие, и подкрепя усилията за преодоляване на глада, недохранването и бедността.