Актуални агро новини.Египетски лешояд е маркиран със сателитен предавател.

След няколко дни на желязна воля и търпение под изгарящото слънце на Етиопия, подготовката и усилията на екипа на „Нова надежда за египетския лешояд“ дадоха резултат. Първият египетски лешояд бе успешно уловен в Метехара и маркиран със сателитен предавател от екипа на Волен Аркумарев от БДЗП – координатор природозащитни дейности по проекта.

Лешоядът бе уловен точно по време на религиозния празник Богоявление, затова бе кръстен Чупа, което на местния език означава „Богоявление“. Египетският лешояд бе маркиран и освободен на фона на танците и песните по случай празника на религиозната общност в Метехара.

Тази дейност предостави много добра възможност на африканските партньори по проекта (EWNHS, BirdLife Africa, APLORI, SCF и NCF) за изграждане на капацитет за поставяне на сателитни предаватели на египетски лешояди.

Точно преди Чупа, бе уловен един любопитен млад качулат лешояд, който веднага бе освободен от експертите. Екипът ще продължи с усилията за маркиране на повече египетски лешояди в района, за да бъдат разширени познанията за местните заплахи за вида при набелязване на подходящите мерки за опазване на египетските лешояди в местата им за зимуване.

Припомняме, че между 10 и 30 януари екип на LIFE проекта на БДЗП „Нова надежда за египетския лешояд“ е на експедиция в Етиопия, чийто домакин е Етиопското дружество за дивата природа (EWNHS)/BirdLife Ethiopia. На семинара присъстват и партньорите по проекта от BirdfLife Африка, APLORI, SCF, NCF и RSPB. Освен събирането на важни научни данни за заплахите и броя на египетските лешояди в региона Афар, Етиопия, семинарът има за цел и изграждането на капацитет в африканските партньори.  Регионът Афар е най-голямото известно до този момент място на струпване на зимуващи египетски лешояди – над 1000 индивида всяка година. Участниците са разделени на три екипа за поставяне на сателитни GPS-GSM предаватели на египетски лешояди с цел проучване на предвижванията и заплахите за вида в зимните му квартири в Африка, за мониторинг на нощуващите египетски лешояди и за взимане на интервюта с местните общности за проучване на нивото на осведоменост на местните хора за лешоядите.