Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Реформата на ОСП на първа позиция

Актуални агро новини.Реформата на ОСП на първа позиция.

Реформата на Общата селскостопанска политика е най-важната точка от дневния ред на Аграрния съвет, който заседава за пръв път под румънско председателство.

В предложенията на Европейската комисия за промените в Общата селскостопанска политика след 2021 година е записано, че държавите-членки трябва да съставят собствени стратегически планове и да докладват всяка година до 15 февруари за своя напредък. Тези доклади трябва да съдържат данни за изплатените субсидии и за осъществяването на стратегията.

При предишните срещи на аграрните министри много от тях посочиха, че датата 15 февруари е прекалено рано през годината. Освен това има индикации, че страните се стремят към намаляване на индикаторите, по които трябва да се оценява напредъкът на Общата селскостопанска политика. Някои министри предлагат през първите няколко години след 2021-а Европейската комисия да не налага прекалено строги санкции на държави, които не са постигнали целите си в пълен обем.

Друга точка от дневния ред е реформата на пазарните механизми в Европейския съюз и по-конкретно подкрепа за винопроизводителите. 14 държави, повечето от които от Източна Европа, ще изкажат съображенията си относно намерението на Комисията да съкрати средствата по Втория стълб, развитието на селските райони.

Под точка "разни" министрите ще обсъдят и предстоящата конференция за справянето с африканската чума по свинете, както и двойните стандарти при хранителните продукти.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates