Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Промени в Закона за биологичното разнообразие ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни

Актуални агро новини.Промени в Закона за биологичното разнообразие ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще проведе обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни на проект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Основната цел на законопроектa е да бъде нормативно регламентирано въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Чрез него ще се осигури цялостният процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване/поддържане на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания, както и ефективно управление на мрежата Натура 2000.

На обсъждането са поканени да присъстват депутати, представители на правителството, неправителствения сектор, национално представените работодателски организации,  синдикатите, както и членовете на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите.    

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие и мотивите към него са публикувани в раздел „Обществени обсъждания“ на интернет-страницата на МОСВ на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/zakon-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-biologichnoto-raznoobrazie/.

Обсъждането ще се състои на 5 февруари 2019 г., от 14:00 ч. в хотел „Рамада“, бул. „Мария Луиза“ №131, зала Рубин. Събитието е отворено за представители на медиите.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates