Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Възможни са повишения на водните нива в Дунавския басейн

Актуални агро новини.Възможни са повишения на водните нива в Дунавския басейн.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали, незначителни повишения вследствие на снеготопене са регистрирани във водосборите на реките западно от р. Янтра. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -3 см до +1 см, за водосбора на р. Искър от -13 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -12 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +1 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом ±2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водните количества във водосборите на реките Лом. Вит и и Искър са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -3 см до +1 см. Водните количества на реките във водосборния басейн са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните изменения на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -14 см до +3 см;  за водосбора на р. Марица от  -12 см до +6 см;  за водосбора на р. Арда от -8 см до +5 см;  за  водосбора  на  р. Бяла от -6 см до +3 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосбора на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +41 см) и на р. Въча (от -76 см до +78 см). Водните количества в притоците на р. Марица (р. Чепеларска река при с. Бачково и р. Харманлийска река при гр. Харманли) и в басейна на р. Арда са около праговете за високи води. В останалата част на басейна водните количества са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са в границите ±5 см, а за водосбора на р. Места от -7 см до +5 см. Водните количества на по-голяма част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична нформация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 06 срещу 07.02 са възможни краткотрайни повишения на водните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, от вечерните часове днес до следобедните утре, вследствие на валежи ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 07, 08 и 09.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09 и 10.02.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и частично снеготопене на 06 и през нощта срещу 07.02 ще има краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и частично снеготопене, на 06 и през нощта срещу 07.02 водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. В резултат на валежи са възможни незначителни и краткотрайни повишения на речните нива в басейна.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

На 07 февруари 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията посочени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез работата на ВЕЦ и при необходимост чрез контролирано изпускане през основен изпускател.

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 06.02.2019 г. е 4 140,5 млн. м3, представлява 63,8% от сумата на общите им обеми и е с 0,6% по-малък от обема на 05.02.2019 г.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates