Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Организират кръгла маса на тема: „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“

Актуални агро новини.Организират кръгла маса на тема: „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“.

На 12 февруари 2019 в гр. София, залата на 5-ти етаж в сградата на Висшето училище по застраховки и финанси (ВУЗФ) ще се проведе КРЪГЛА МАСА на тема: „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“

Домакин ще бъде Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към Министерство на земеделието, храните и горите.

Основната цел на организирания форум е да се обсъдят съществуващите практики за събиране на данни за генерираните загуби на храни, за пренасочване на нереализираните годни за консумация храни, както и необходимите мерки и действия, които следва да се предприемат за намаляване на загубите на годни за консумация храни.

Стремежът на ЦОРХВ е в мероприятието да вземат участие всички заинтересовани страни - представители на държавната администрация, професионалните и браншовите организации на производители и търговци на храни  и неправителствени организации с отношение  по проблема.

По данни на Европейската комисия, в Европейския съюз (ЕС) годишно се губят около 88 млн. тона годна за консумация храна, което представлява 20% от общия обем произведени храни в ЕС. Разходите за производството на тази неконсумирана храна възлизат на 143 млрд. евро, а изразходваните за производството й суровини - на 261 млн. тона.

През 2015 г., Общото събрание на Обединените нации (ООН) прие Цели за устойчиво развитие до 2030 г. Една от тях, Цел 12.3, изисква до 2030 г. в глобален мащаб да се намали  наполовина разхищаването на храни на глава от населението на ниво търговия на дребно и домакинства и да се намалят загубите на храни по хранителните вериги.

България, както Европейският съюз и всички негови държави членки, се ангажира за постигането на тази цел, признавайки необходимостта от борбата срещу загубите и разхищаването на храни. През последните години у нас започна предприемането на отделни инициативи по проблема. Междуведомствена работна група разработва проект за Национална програма за превенция на загубите на храни, с цел да се отговори на необходимостта за намаляване на загубите и разхищаването на храни, да се подпомогне постигането на Цел 12.3 на ООН и да се осигури платформа за приноса на всички заинтересовани страни. Програмата представя практически решения, които да послужат за предприемане на съгласувани действия от участниците по хранителната верига.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates