Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Цени на олиото в началото на месеца

Актуални агро новини.Какви са цените на олиото в началото на месеца?.

През периода 30 януари – 6

февруари 2019 г. средните за страната цени на рафинираното слънчогледово олио на едро и на дребно в по-малките магазини бележат леко понижение спрямо предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети е без промяна.

Цените на слънчогледовото олио на тържищата се движат от 1,60 лв./литър в Хасково до 2,07 лв./литър в София. В сравнение с предходната седмица, в пет области продуктът поевтинява с между 0,5% и 7,7% (най-значително в Силистра), а в други пет – поскъпва в рамките на 0,5% - 3,5% (най-съществено в Добрич и София). Средната цена на едро за страната е 1,91 лв./литър, с 0,3% по-ниска на седмична база.

Предлагането на дребно на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия интервал от 2,22 лв./литър (Добрич) до 2,69 лв./литър (Благоевград). В осемнадесет области се наблюдават разнопосочни седмични ценови изменения, в границите от -4,2% (Силистра и Търговище) до +2,2% (Бургас, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол), които се компенсират и средната цена на дребно за страната в големите супермаркети се задържа на ниво от 2,35 лв./литър.

В другите търговски обекти (ДТО) цените на рафинираното олио варират от 2,14 лв./литър (Варна и Добрич) до 2,57 лв./литър (Стара Загора). В областите Смолян, Перник и София стойностите се понижават в рамките на 1,3% - 2,7% на седмична база, докато единствено в Шумен е налице повишение, с 2,1%. Това води до намаление на средната цена за страната с 0,4%, до 2,36 лв./литър.

През последната седмица цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,01 лв./литър под тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,28 лв./литър в Русе и Стара Загора. В четиринадесет области продуктът се търгува с до 0,40 лв./литър (Благоевград) по-скъпо в ГТВ отколкото в ДТО.

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,44 лв./литър за големите супермаркети и 0,45 лв./литър за по-малките магазини. По области, разликата достига до 0,78 лв./литър за ГТВ във Враца и до 0,83 лв./литър за ДТО в Хасково.   

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates