Актуални агро новини.Рибарите могат да кандидатсват за организации на производители по ПМДР.

Рибарите могат да се обединяват в организации на производители и да получат подпомагане по Програмата за морско дело и рибарство. Това стана възможно след обнародване на промени в Наредбата, която касае за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и от аквакултури. Две организации на производители са подали документи за регистрация в Министерството на земеделието.

Промените в Наредбата предвиждат кандидатите да подават заявления в земеделското министерство, като трябва да отговорят на определени критерии. Ако експертите от агроведомството одобрят организацията ще трябва тя в срок до 8 седмици да подаде във ведомството и първия си план за производство и предлагане на пазара на риба, който ще важи в срок до 5 години. Рибари от Асоциацията на производителите на рибни продукти „БГ Фиш“ са подали заявление за сформиране на такава организация, като в срок до 3 месеца ще бъде разглеждана документацията – дали отговаря или не на условията по Наредбата.

Има бюджет от Програмата за морско дело и рибарство, което е предназначено за финансиране на организациите на производителите, но те трябва да бъдат признати за такива. От „БГ Фиш“ са разработили проекти за финансиране от програмата, в случай, че бъдат одобрени като организация на производител.

Рибари от Сдружение „Черноморски изгрев” също са подали документи за сформиране на организация на производителите. Приетата Наредба е добра стъпка към дългоочакваната промяна в организацията на пазара и изсветляването на сектора, смятат браншовиците.

Aвтор: Данаил Андреев