Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Приета е Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 г.

Актуални агро новини.Приета е Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 г..

С решение на Министерският съвет се утвърди Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г.
 
Програмата има за цел опазването на здравето на животните и хората в България и спазването на един от основните принципи за създаване на Европейската общност, а именно - свободното движение на животни и животински продукти на територията на Общността.
 
Поради географското си местоположение, България е постоянно застрашена от проникването на болести по животните и зоонози чрез непрекъснатия поток на хора, животни и транспортни средства през страната. Това налага поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести по животните.
 
В програмата са посочени приоритетните заразни болести и зоонози, които могат да имат значително икономическо въздействие или да представляват заплаха за общественото здраве. Сред тях са: африканска чума по свинете, класическа чума по свинете, ку-треска, син език, треска от Западен Нил и др. За всяка болест са описани подробно мерките, които трябва да се предприемат и които са финансирани от държавата.
 
Поддържането на добър здравен статус на животните и на качеството на продуктите, добити от тях, е гаранция за здравето и благополучието на хората, свободното движение на животни и получените от тях продукти в държавите членки на ЕС, както и за безпроблемен износ за трети страни.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates