Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Семинар на тема: Прилагане методите на биологичното производство

Актуални агро новини.Семинар на тема: Прилагане методите на биологичното производство.

На 27 февруари 2019 г. в гр.

Силистра ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО-Силистра) и Аграрен университет - Пловдив на тема: „Прилагане методите на биологичното производство“.

На семинара Йордан Йорданов, Аграрен университет – Пловдив ще запознае аудиторията с общите изисквания и правила, съгласно Наредба № 5/2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, както и правилата за производство на биологична растениевъдна продукция.

Във втората част на срещата лекторът ще разясни правилата за преход към биологично производство, контрол, сертификация и мерки при несъответствия и нарушения.
Експертите от ТОО (СИЛИСТРА) към НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014 – 2020.

Семинарът ще се проведе в гр.  Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 49, сграда на Художествената галерия (вход към Куклен театър), Конферентната зала на Областния информационен център (ОИЦ) - Силистра.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates