Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

През месец януари са извършени 12 702 проверки от Агенцията по храните

Актуални агро новини.През месец януари са извършени 12 702 проверки от Агенцията по храните.

През месец януари 2019 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:

Общ брой извършени проверки в цялата страна – 12 702 бр.
Издадени предписания – 652 бр.
Съставени актове за установяване на административни нарушения – 111 бр.
Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 1 бр.
Изтеглени и насочени за унищожаване 2 546 кг храни, 26 бр. яйца и 37 л лимонов сок, майонеза и боза.
Изтеглени и насочени за преетикетиране 4 372 кг храни от животински и  неживотински произход.
Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на България са:
Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.
Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.
Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.
Изготвени становища:
Към институции и ведомства –  23 бр.
Към фирми и граждани – 25 бр.
Обработени сигнали и жалби:
Към институции и ведомства – 12 бр.
Към фирми и граждани – 15 бр.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates