Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

НДЕФ отправи нова покана по схемата за подпомагане покупката на електромобили

Актуални агро новини.НДЕФ отправи нова покана по схемата за подпомагане покупката на електромобили.

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправи нова, шеста по ред покана по схемата за насърчаване използването на електромобили. По нея могат да кандидатстват централната администрация и нейните териториални подразделения, както и общините. Набирането на формуляри за кандидатстване е с краен срок на приемане на документи 01.04.2019 г. Поканата е в рамките на  Инвестиционната програма за климата (ИПК) по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

От общия размер на средствата за финансиране на проекти в размер на 2 млн. лв. остатъчният ресурс за разплащане (в това число и по изпълнявани проекти към 31.12.2018 г.) е 1,440 млн. лв. ИПК се финансира със средства от ранните търгове на емисии на парникови газове. Изпълняват се политиките по опазване на околната среда в три направления – подобряване качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места.

Според условията за кандидатстване безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената, на която се купува.

Бенефициентите избират доставчик чрез обществена поръчка. Финансирането по проектите в размер на:


    20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места);
    10 000 лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места);
    20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева;
    30 000 лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1;
    40 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и

До момента са отправяни пет покани за прием на документи по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства и са подадени 53 проектни предложения. От тях са окончателно изпълнени 20 проекта, като изплатената субсидия е в размер на 480 000 лв. По изпълнените проекти са закупени 22 изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места) и 4 хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места). Ползватели на закупените електромобили по 15 от изпълнените проекти са общински администрации, а по 5 – дирекции/структури от централната администрация на 5 министерства. В процес на изпълнение са проектите на още 17 бенефициента, които ще бъдат изплатени през 2019 г. след избор на изпълнител и доставка.

Всички документи за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи“ към програмата  „Инвестиционна програма за климата – електромобили“, на сайта на НДЕФ   http://ecofund-bg.org

Добри примери по схемата:

    Община Габрово – за нуждите на служителите и гостите на Етнографския музей на открито – ЕТЪР, във връзка със събитията на територията на комплекса и съвместните му инициативи с читалищата от цялата област;
    Община Гоце Делчев – ще се ползва от Домашен социален патронаж за разнос на храната на над 400 потребители, сред които хора в неравностойно положение, както и от общинската администраци;
    Столична община – за нуждите на Столичния инспекторат за връзка с 24 районни инспектората.
    По последната покана за прием Община Казанлък планира закупуване на нов изцяло електрически автомобил и надстройка за поливане за поддръжка на паркове, зелени площи и пешеходни алеи.
    По последната покана за прием формуляр за кандидатстване подаде и администрацията на Народното събрание за закупуване на 3 хибридни електрически превозни средства, Категория – М1, за транспорт на ръководствата на парламентарните групи и парламентарните комисии, народните представители и служителите от администрацията на парламента.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates