Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ЕК приветства временното споразумение в областта на климата за периода 2021—2027 г.

Актуални агро новини.ЕК приветства временното споразумение в областта на климата за периода 2021—2027 г..

Европейската комисия приветства временното споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета относно програмата LIFE за околната среда и действията в областта на климата в контекста на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

Предвиденото финансиране ще е насочено най-вече към опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменението на климата, както и към подпомагане на прехода към чиста енергия, така че да се повиши енергийната ефективност и да се увеличи делът на източниците на възобновяема енергия в енергийния микс. То ще бъде един от инструментите, с които ЕС ще осъществи приоритетите си в областта на климата, като целта е до 2050 г. да бъде постигната неутрална по отношение на климата икономика.

С цел да се осигури по-добро качество на живот за европейците и да се инвестира в по-устойчиво бъдеще Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер полага безпрецедентни по мащабите си усилия за опазване на околната среда и климата — по-специално чрез увеличаване на финансирането на програмата LIFE и включването на действията в областта на климата във всички основни разходни програми на ЕС. По този начин Европа ще може да изпълни своите ангажименти по Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, като се предприемат мерки по някои от основните предизвикателства на настоящото столетие. Постигнатото вчера споразумение трябва да бъде официално одобрено от Европейския парламент и Съвета.

LIFE е една от европейските програми за финансиране, за които Комисията предлага най-голямо пропорционално увеличение на средствата за периода 2021—2027 г. В допълнение към преките резултати, постигани в рамките на програмата LIFE, тя ще действа като катализатор за други фондове.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates