Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ЕК приема световните правила за интелектуална собственост

Актуални агро новини.ЕК приема световните правила за интелектуална собственост.

Европейският парламент, Съветът на Европа и Комисията – се споразумяха за проект на регламент, който касае защитата на географските указания. т. нар. Женевски акт е договор , управляван от Световната организация за интелектуална собственост. Като негов член Европейският съюз е длъжен да спазва съответните правила.

"С това политическо споразумение географските указания на Европейския съюз могат да подобрят защитата на многостранно равнище", смята агрокомисарят Фил Хоган. Географските указания означават продукт, произхождащ от специфичен географски район с качества или характеристики, които по същество са свързани именно с географския произход, включително природните и човешките фактори. Географските означения също служат за разграничаване и засилване на културния принос и възнаграждаване на творчеството на традиционното ноу-хау. Следователно термин, регистриран като "защитено географско указание" или "защитено наименование за произход", може да се използва само от производители, разположени в обозначената зона.

В Европейския съюз са регистрирани над 3 хиляди продукта – вина, спиртни напитки и храни. Известни примери са шампанското, сирената Грана Падано, Фета и Пармиджано, както и българският Горнооряховски суджук и розовото ни масло.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates