Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Конкурентоспособност на младите земеделски стопани при управлението и успешното изпълнение на проекти

Актуални агро новини.Конкурентоспособност на младите земеделски стопани при управлението и успешното изпълнение на проекти.

На 22 март 2019 г. в гр. Силистра ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Силистра) и ДФ „Земеделие“ (Областна дирекция - Силистра) на тема: „Конкурентоспособност на младите земеделски стопани при управлението и успешното изпълнение на проекти”

На семинара г-жа Хр. Николова, Директор на Областна Дирекция Силистра на ДФ „Земеделие“ и експерт от ОД Силистра на ДФ „Земеделие“ ще запознаят присъстващите с най-често допусканите грешки от млади фермери при изпълнение на одобрени проекти. Експерти от (ТОО - Силистра) към НССЗ и ОД Силистра на ДФ „Земделие“ ще направят анализ на добри управленски практики на земеделски стопанства.

Експерти от (ТОО - Силистра) към НССЗ ще представят на аудиторията добри управленски решения в земеделските стопанства, както и планиране и изпълнение на проекти - изисквания, срокове, документи. Експертите ще запознаят присъстващите и с новите възможности и очаквани изисквания по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Срещата ще се проведе  в гр. Силистра  ул. “Хр. Смирненски“ 2, втори етаж, Заседателната зала (сграда на Профсъюзите)
Програма на събитието може да видите тук.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates