Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Политиката за подпомагане е насочена за постигане на устойчиво развитие на сектор Овощарство

Актуални агро новини.Политиката за подпомагане е насочена за постигане на устойчиво развитие на сектор Овощарство.

Заместник-министър Вергиния Кръстева призова овощарите да се възползват от новата държавна помощ за техника за охлаждане и съхранение на земеделска продукция.
 
Помощта е насочена за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. Предвижда се чрез подпомагането да се покрият  до 50% от разходите за закупуване на такава техника от страна на земеделските производители, но не повече от 120 000 лева.
 
По време на изложение, организирано от сдружение „Съюз на дунавските овощари“ Кръстева подчерта, че политиката за подпомагане е насочена за постигане на устойчиво развитие на сектора.
 
За 2019 година е одобрен финансов ресурс от 5,5 милиона лева. Тя припомни, че това е ръст спрямо предходните 2017 и 2018 година, когато  той е бил съответно 4 и 5 милиона лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за вредителите по трайните насаждения през зимния период.
 
„Министерството на земеделието, храните и горите следва политика на подкрепа за засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността на българското овощарство.", заяви още Кръстева.
 
Изложението на Съюза на дунавските овощари се провежда за четвърта поредна година.  В него членуват над 370 земеделски производители с площа на насажденията над 25 000 декара.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates