Актуални агро новини.Заработи новият регистър за географските указания.

Заработи новият европейски регистър за географските указания. На специалната интернет-страница eAmbrosia може да получите сведения за статута на всички указания, прилагани, публикувани или регистрирани в Европейския съюз.

Сайтът дава подробна информация за особеностите на всеки посочен продукт, както и за правното основание, когато за него има официална защита, посочват от Европейската комисия в съобщение, придружаващо пускането на страницата. Списъкът е достъпен на всички официални езици, в това число и български.

Засега в базата данни са включени 1807 географски указания за вина, като България е представена с 55 записа. До лятото ще бъдат качени спиртните напитки, а до края на годината – всички хранителни продукти.

Регистърът eAmbrosia идва на мястото на трите отделни бази данни за вино, спиртни напитки и храни и предлага лесно търсене на информация. Според Европейската комисия по този начин ще се увеличи прозрачността за производителите, националните органи и всеки, който проявява интерес към темата.

В момента в Европейския съюз с географско означение са защитени повече от 3400 продукта, като целта е да се популяризират техните уникални характеристики и да се защити традиционният опит на техните производители. Всяко географско указание има специфични правни стандарти за това как се произвежда продуктът, като същевременно служи като гаранция за неговото качество.