Актуални агро новини.Свърхпредлагане на ябълки и круши в ЕС.

Овощарите в Европейския съюз трябва да намалят производството на ябълки и круши, препоръчва работната група за разработване на стандарти за качество на нетрайните продукти в общността. Причината е, че през последните години на пазара има свръхпредлагане.


През миналата година европейската реколта от ябълки достигна 13,5 милиона тона. Това голямо количество води до недостиг на работна ръка, както и до рискове за правилното съхранение на плодовете. Полша е най-големият производител на ябълки и продължава да разширява производството си, ръст има и в други източноевропейски страни, като Унгария и Румъния.

"Въпросът за намаляване на продукцията трябва да се разглежда в контекста на това, което пазарът изисква, а не това, което производството може да осигури. Секторът на плодовете в Европейския съюз следва да отчита оценката на външния и вътрешния пазар. Такава система за оценка съществува във Франция от няколко години. Там намалиха производството на ябълки от 2 милиона тона на 1,5 милиона тона", се казва в доклада на работната група.

Допълнителен проблем представлява и растежът на реколтите в съседни на Европейския съюз държави като Украйна, Молдова, Русия и Казахстан. Към това трябва да се прибави и руското ембарго, както и други търговски ограничения, свързани с фитосанитарните стандарти. В опит да овладее ситуацията, Брюксел вече не подкрепя пряко производството на ябълки, а помага само при маркетинга. Затова сега са предвидени мерки за стимулиране на търсенето, както на вътрешния, така и на външните пазари.