Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Коалиция „За да остане природа в България“ смята, че МОСВ предлага отслабване на екомрежата Натура 2000

Актуални агро новини.Коалиция „За да остане природа в България“ смята, че МОСВ предлага отслабване на екомрежата Натура 2000.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ изпраща днес писмо до премиера на България Бойко Борисов с искане за незабавно спиране на опасни поправки в Закона на биологичното разнообразие (ЗБР), предложени от министър Ненов Димов.
 
В началото на 2019 г. МОСВ предложи поправки в ЗБР, които бяха предоставени за консултация и становища на всички заинтересовани лица. Процедурата приключи с огромен брой отрицателни становища на научни и академични институции, природозащитни организации и граждани. Причините за тях са, че ред предложения противоречат на различни български закони, както и на европейските директиви за природните местообитания и за птиците. Приемането на предложените промени означава намаляване и обезсилване на мрежата Натура 2000, сериозни затруднения за устойчивото управление на защитените зони у нас и засилване на непрозрачното и авторитарно управление на природния ресурс на България, заради което в последните години страната ни продължава да губи гори, реки и защитени видове.
 
От публикуваната на 8 април 2019 справка за отразяване на становищата, става ясно, че единствените промени, направени в резултат обществената консултация, са по отношение на отпадането на противоконституционно изискване за национализация на научни данни.  Исканията за отхвърляне на всички останали проблеми, посочени от експерти с отношение към опазване на биоразнообразието, са отхвърлени.
 
Ако предложенията на МОСВ за промени в ЗБР бъдат приети, ще влязат в сила следните опасни прецеденти:
 
Целите на защитените зони от мрежата Натура 2000 ще бъдат променени в противоречие на  изискванията на европейската директива за местообитанията. Това означава България да променя и да обезсилва еднолично европейските закони за природата;
 
Промени в обектите на опазване в зоните могат да се променят по еднолична преценка на министъра при липса на ясни процедури за това – така МОСВ безконтролно ще предопределя смисъла и бъдещето на всяка една защитена зона;
 
Промените включват разработване на задължителни „Териториални планове за управление“, които да бъдат разработени за всички защитени зони в обхвата на една РИОСВ. Това означава, че този план ще включва части от зони, попадащи на територията на няколко РИОСВ. Но директивата на ЕС е съвсем ясна –  мерките за опазване се прилагат на ниво защитена зони, а не за части от зона.
 
Чрез премахване на отговорностите  на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) по отношение на политиките по Натура 2000 предложенията изключват научната основа за създаване и управление на мрежата Натура 2000. В НСБР членуват както представители на администрацията, така и на научни и академични държавни и граждански организации в областта на биоразнообразието, към които има конкретни изисквания за научна експертиза. Той се заменя с консултативен съвет, за който липсват изисквания за научна експертиза в областта на биоразнообразието;
 
Участието на НПО в процесите за Натура 2000 се предлага да бъде ограничено, като се поставят дискриминативни изисквания.
 
Посочените проблеми в законопроекта ще доведат до отслабване на режимите за опазване на Натура 2000 мрежата и нейното обезсмисляне. Промените биха улеснили строежи и злоупотреби в опазени природни обекти. Фактът, че около една трета от страната попада в Натура 2000 мрежата е шанс, който трябва да бъде използван за подобряване на качеството на живота на българите. Натура 2000 в България е създадена по силата на европейски закони за природа, които страната се е задължила да спазва и прилага като член на ЕС. Целенасочен натиск и нарушаване на Натура 2000 ще доведе до поредната наказателна процедура срещу България.
 
Този опасен прецедент е иницииран  от министъра на околната среда и водите Нено Димов. Природозащитниците припомнят, че това е министърът, който подведе Министерски съвет да вземе решение за промяна в плана за управление на НП „Пирин“ с цел застрояване,  в нарушение на три български закона. Разликата този път е, че става дума не за една защитена територия, а за цялата екологична мрежа. Стартиралите нови наказателни процедури в областта околна среда показват, че Министърът на околната среда и водите очевидно отказва да спазва европейските задължения на България в областта на околната среда.
 
Коалиция „За да остане природа в България“ настоява законопроектът да бъде отхвърлен.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates