Актуални агро новини.Провежда се анкета за бъдещето на месодайното говедовъдство.

Асоциацията за развъждане на месодайните породи говеда в България провежда анкета за бъдещето на сектор месодайно говедовъдство.

Целта на проучването е да се характеризират говедовъдните стопанства с месодайно направление (всички крави в направление "Месо").

Получените отговори ще се обобщят и данните ще се използват за защита интересите на сектора, както и за аргументация за ОСП след 2020 г.

Срокът за попълване на анкетата е 21 Април 2019.