Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

България е сред първите страни в ЕС, които се обявиха против двойния стандарт при храните

Актуални агро новини.България е сред първите страни в ЕС, които се обявиха против двойния стандарт при храните.

Европейският  парламент  гласува пакета „Нова сделка за потребителите". По този начин се слага край на практиката един и същ хранителен продукт да се предлага с различен състав под една и съща търговска марка.

България, чрез Министерството на земеделието, храните и горите, е една от първите държави, които работят активно по проблема.  През м. март 2017 г. темата беше обсъдена в Съвета по земеделие и рибарство на ЕС. България и още седем страни членки отправиха искане към Европейската комисия да разгледа проблема с влагането на различни съставки в продукти, предлагани под една и съща търговска марка. Поставен бе въпросът за разработване на законодателство, с което да се избегнат двойните стандарти за качество в ЕС.

В периода от май 2017 г. до април 2018 г. Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните проведоха три проучвания за наличие на „двоен стандарт" при предлагането на храни на българския и европейския пазар. Проучването и в трите си етапа включваше храни, произведени от големи международни компании, чиито седалища и производствени предприятия се намират основно извън територията на България.  Изследванията установиха редица разлики в състава на продуктите, които се предлагат под една и съща  марка на пазара в Източна и Западна Европа. Въпреки че, нормативната уредба към онзи момент не е нарушена,  различията в съставът на продуктите повдигна въпроса за равнопоставеността на потребителите в ЕС и необходимостта от законодателни промени на ниво Европейски съюз.

В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, под патронажа на премиера Бойко Борисов, се проведе международен форум на високо равнище, посветен именно на двойния стандарт при храните.  По време на събитието, комисар Вера Юрова представи вижданията на ЕК за промени в няколко директиви на ЕС, които да могат да подпомогнат общия стремеж за елиминиране на практиките за производството на храни, продавани под една и съща марка, но с различен състав на пазара в Европа. Първата крачка беше направена, като от ЕК, чрез Съвместния изследователски център (JRC),  бе   разработена хармонизирана методология за подбор и анализ на храни. В рамките на проучването е направено и сравнение на цените, което показва, че над една трета от продуктите се предлагат на по-високи цени в България, отколкото в другите държави членки на ЕС.

През месец юли 2018 г. България бе официално поканена от Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК, за участие в общоевропейската кампания за оценка на свързаните с качеството характеристики на марки храни, продавани под определена марка по - популярна като „проучване за наличие на двоен стандарт при храните". Впоследствие Българската агенция по безопасност на храните взе мостри за анализ от 96 продукта, след което изпрати до Съвместния изследователски център в Белгия цялата обработена информация.

С приемането на пакета "Нова сделка за потребителите" предстои работа по въвеждането на новите изисквания в националното законодателство на държавите членки на ЕС, включително и в българското законодателство.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates