Актуални агро новини.Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.

Правителството одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 14 май в Брюксел. Министрите ще продължат с дискусиите по пакета за реформа на ОСП след 2020 г., с фокус върху новия модел на прилагането й след 2020 г. Очаква се да бъдат обменени мнения и по селскостопанските аспекти на съобщението на ЕК „Чиста планета за всички: стратегическа дългосрочна визия за неутрална по отношение на климата икономика".

Делегациите на Испания и Франция ще представят информация за подписаната от тях съвместна декларация по отношение на предложението за Европейски фонд за морско дело и рибарство за периода 2021-2027 г. Очаква се Комисията да представи декларацията относно интелигентното и устойчивото цифрово бъдеще за европейското селско стопанство и селските райони. Документът бе подписан в рамките на форума „Цифров ден", проведен на 9 април в Брюксел, Белгия.