Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

България приветства единната европейска регулация по отношение на двойното качество на храните

Актуални агро новини.България приветства единната европейска регулация по отношение на двойното качество на храните.

Единната европейска регулация по отношение на двойното качество на храните ще гарантира равнопоставеността на всички потребители в Съюза. България приветства регламентирането като нелоялна търговска практика, тогава, когато се  предлагат стоки в различни държави-членки като идентични, но със значителни различия по състав или характеристики. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на среща на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия) и България,  Румъния, Словения, Хърватия, Литва, Латвия, Естония и Франция, в Стара Лесна, Словакия


Във фокуса на дискусията бяха темите за двойното качество на храните и бъдещото развитие на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство, в контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ).


Заместник-министърът отбеляза, че Инициативата БИОИЙСТ ще допринесе значително за стимулиране на научно-изследователската дейност в областта на биоикономиката в целия регион. Ще се  увеличи и финансовото подпомагане за страните от ЦИЕ в рамките на следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа". „Считам, че за развитието на растежа и трансформацията на земеделския сектор е необходимо да се насърчава обменът на добри практики и трансферът на резултатите от научните изследвания към земеделските стопанства", допълни зам.-министър Кръстева.


В рамките на събитието, министрите подписаха Обща декларация относно бъдещата роля на Инициативата БИОИЙСТ в контекста на Програмата „Хоризонт Европа".

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates