Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Експерти от РИОСВ - Хасково пуснаха в естествена среда 38 сухоземни костенурки

Актуални агро новини.Експерти от РИОСВ - Хасково пуснаха в естествена среда 38 сухоземни костенурки.

Експерти по биоразнообразие от  Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Хасково пуснаха в естествена среда 38 сухоземни костенурки, обект на бракониерство в района на община Харманли.  В РУ - Харманли са образувани досъдебни производства по чл. 278 д от Наказателния кодекс срещу три лица за държане и придобиване на костенурки.

Експерти от РИОСВ - Хасково извършиха незабавна проверка по случая, при която са установени общо 38 сухоземни костенурки, от които 32 от вида шипоопашати и 6 шипобедрени. Те са иззети с полицейски протокол. Животните са били във видимо много добро състояние и веднага е организирано връщане в естествената им среда. 

На територията на България са разпространени два вида сухоземни костенурки - шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). Сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Те са приоритетни за опазване по редица международни конвенции. Сухоземните костенурки са обявени за защитени и са включени в приложение №3 на Законa за биологичното разнообразие. Тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство е забранено и нарушителите се санкционират по реда на Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България.

Чл. 278д от НК: Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates