Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Обнародвано е изменение на Наредба № 6 за финансиране на лозаро-винарския сектор

Актуални агро новини.Обнародвано е изменение на Наредба № 6 за финансиране на лозаро-винарския сектор.

Във връзка с изменение на  Наредба № 6 за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., публикувано в Държавен вестник от 14.05.2019 г.  http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A79D502735DE46EFF305C851DAEEBE3E?idMat=137456 , със заповед на Изпълнителния директор на ИАЛВ са утвърдени промени в образците на документи за издаване на удостоверение за участие по мярка „Инвестиции в предприятия", публикувани в раздел „Мерки за подпомагане".

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates