Актуални агро новини.Актуални нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове.

На 22 май 2019 г. в гр. Видин ще се проведе съвместна информационна среща - семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Видин) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Видин) на тема: „Актуални нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Правила за добра растителнозащитна практика".

На семинара г-жа Мариета Миловска, н-к отдел „Растителна защита" към ОДБХ - Видин ще представи актуалните нормативни изисквания при употреба и съхранение на продукти за растителна защита, както и добри практики при употреба на продукти за растителна защита.
Експертите от ТОО - Видин към НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Семинарът ще завърши с растителнозащитни мероприятия в овощната градина на земеделският стопанин Пламен Методиев.
Теоретичната част на информационната среща ще се проведе в гр. Видин, ул. Рибарска 12, ет. 1, залата на ОДБХ - Видин.

Демонстрацията ще се извърши в с. Буковец, обл. Видин
Програма на събитието може да видите тук.