Актуални агро новини.Определени са ставките по СЕПП за 2018 година.

Със заповед на министър Десислава Танева е определен размера на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2018 г. Сумата е 195,73 лв. на хектар.

Заповедта е публикувана на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция.

Контролът по изпълнение на заповеда е възложен на зам.-министър Вергиния Кръстева. Очаква се изплащането на средствата.