Актуални агро новини.Опасност за възникване на поройни наводнения.

По информация на НИМХ, в резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения както следва:

Дунавски басейн:

Във вечерните часове на 23.05 - във водосбора на р. Искър (над яз. Искър, р. Витошка Бистрица, р. Владайска), в горното течение на р. Вит (р. Черни Вит, р. Бели Вит, р. Лесидренска, р. Калник), в горното течение на р. Осъм (р. Черни Осъм, р. Бели Осъм, р. Команска, р. Суха); През нощта на 23.05 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05 - в целия водосбор на р. Янтра и р. Русенски Лом.

Черноморски  басейн:

В ранните сутрешни часове на 24.05 в басейна на р. Камчия: в горното течение на р. Тича (до яз. Тича) и в горното течение на р. Врана (до вливането ѝ в р. Голяма Камчия)

Източнобеломорски басейн:

Във вечерните часове на 23.05 - във водосбора на р. Марица (р. Ибър, р. Стара река (Костенецка), р. Очушница, горното течение на р. Тополница, р. Луда Яна, р. Чепеларска, р. Стряма, р. Рахманлийска, р. Омуровска). През нощта на 23.05 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05 - във водосбора на р. Тунджа (над яз. Жребчево).

Западнобеломорски басейн:

Във вечерните часове на 23.05 - в горните части от водосбора на р. Струма (във водосбора на притка й р. Оролачка).