Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ЕС с нови правила за торовете

Актуални агро новини.ЕС с нови правила за торовете.

Нови правила за пускане на торове на пазара на Общността оповести Европейският съюз. Институцията прие регламент за хармонизиране на изискванията за торове произведени от фосфатни минерали и от органични или вторични суровини.

Най-важната точка в регламента е, че са записани гранични стойности за редица замърсители, като кадмий, съдържащи се в минералните торове. "Така правилата гарантират, че на пазара ще се пускат само продукти, които отговарят на стандартите за качество и безопасност. Идеята е да се стимулира производството и употребата на фосфатни торове с ниско съдържание на кадмий, както и да се предостави на селските стопани по-голямо разнообразие от продукти, които щадят околната среда", каза румънският министър на икономиката при представянето на документа.

Съгласно регламента за торовете ще има задължителни максимално допустими количества на замърсители, използване на определени категории съставен материал и изисквания относно етикетирането. Новите правила заменят предишния регламент за торовете от 2003 година и включват всички видове продукти за наторяване - минерални, органични, подобрители на почвата и растежната среда.

След подписване регламентът ще бъде публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила на 20-тия ден след публикуването. Прилагането му ще започне три години по-късно.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates