Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Проверки за отровени пчелни семейства - резултати

От началото на годината до 13 май на територията на страната са постъпили 56 сигнала за подмор на пчели. Това стана ясно след като министърът на земеделието Десислава Танева отговори с писмен отговор на питане от страна на депутата Красимир Богданов за предприетите действие по отравянето на пчелите.

В изявлението се съобщава, че при извършени проверки са взети 13 растителни проби и 25 проби от пчели като седем от тях на са изпратени за анализ поради отказ на жалбоподателите. Подадените сигнали  са от районите на Враца, Велико Търново, Кюстендил, Бургас, Плевен, Стара Загора и Шумен.

При извършена проверка в района на Кюстендил е установен подмор на 3 пчелни кошера, а причината е била недохранване на пчелите. В тази връзка са съставени актове по Закона за пчеларството. По останалите сигнали продължават проверки и в най- скоро време се очакват резултати от анализа на взетите проби.

По останалите сигнали продължават проверки и се очакват резултатите от анализ на взетите проби от пчели и растителност.
 
За потвърдените случаи на подмор на пчели са съставени актове за установено административно нарушение по Закона за пчеларството, като до момента са изпратени писмени покани за явяване на трима земеделски стопани.
 
За всички установени случаи на третиране на земеделски култури без уведомяване на пчеларите се съставят актове, дори без да има констатиран подмор на пчели, подчертава Десислава Танева.

Министър Танева констатира, че пчелите са изключително важни обитатели на екосистемите. Поради тази причина стриктно ще се следи за нередици в този сектор и обстойно ще се проучват всички стрес- фактори, отговорни за намаляването на пчелните семейства.

Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) е разгледал две искания за становище от областни дирекции „Земеделие“. Едното е от Стара Загора и е за подмор в пчелин в село Горно Ботево, а другото е от Добрич и е за смъртност в пчелин в село Соколово, община Балчик.
 
Анализите са показали, че в пробите има активни вещества от разрешени за употреба пестициди, но остатъците от тях са в количества, много по-ниски от леталната доза. Намерените в пробите хербициди и фунгициди са слабо токсични за пчелите, отбелязва министърът.
 
„Установеното в пробите вещество кумафос е инсектицид, който не се прилага в препаратите за растителна защита, а се влага като ветеринарномедицински продукт за борба с паразити по медоностинет пчели, чието предозиране може да доведе до отравяне на пчелите“, обяснява Десислава Танева.
 
Тя припомня, че Консултативният съвет по пчеларство в началото на този месец се обяви за промени в действащото законодателство. Ще бъдат разписани и процедурни правила относно реда за взимане на проби.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates