Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Представят нова система за информиране за качеството на атмосферния въздух в реално време

Актуални агро новини.Представят нова система за информиране за качеството на атмосферния въздух в реално време.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще участва в представянето на нова Система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време, разработена от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Системата служи за визуализиране на данни, събирани и обработвани от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Информационната система използва географски карти за представяне на измервателните пунктове от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тя предоставя възможност за преглед на измерваните от даден пункт концентрации на съответните замърсители. Данните за измерените концентрации се визуализират с помощта на графики.

Информационната система предоставя както възможността за преглед на данни в реално време, така и възможност за изготвяне на справочна информация за измерените средночасови, средноденонощни и средногодишни стойности на съответните замърсители. Показателите, за които може да бъде изготвена справочна информация чрез системата, са: фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), серен диоксид, азотен диоксид, озон и метеопараметри. В системата е достъпна информация от 2015 г. до момента. Визуализирането на информация за качеството на атмосферния въздух се извършва на базата на постъпващите в реално време данни от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тя ще бъде публично достъпна на интернет страницата за ИАОС.

Представянето ще се състои в четвъртък, 30 май 2019 г. в сградата на МОСВ на бул. „Княгиня  Мария Луиза" 22, зала 103 от 11:00 часа.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates