Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Kръгла маса на тема „Качеството на храните – мит или реалност“

Актуални агро новини.Kръгла маса на тема „Качеството на храните – мит или реалност“.

Експерти от дирекция „Контрол на храните" към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще участват в кръгла маса на тема „Качеството на храните - мит или реалност". Тя се организира от Съюза по хранителна промишленост при Федерацията на научно-техническите съюзи в България (СХП при ФНТС). Събитието се провежда на 29 май 2019 г. (сряда), от 10:00 ч. в Дом на науката и техниката, Зала №3, София.

Целта на 11-тото издание на формата е обсъждането на актуалните проблеми в областта на качеството на храните и приноса за осигуряването му от гледна точка на всички засегнати и заинтересовани страни - от производители, преработватели, търговци и потребители до контролните и сертифициращи органи в страната. Фокус в дискусиите ще бъде поставен върху взаимодействието между отделните звена от хранителната верига с компетентните власти, ролята на държавните институции за стимулиране на производството на български храни и напитки, както и възможностите за защита на добросъвестните производители и борбата с нелегалните производители и вносители. В рамките на мероприятието ще се търсят решения за изграждането на обща визия по отношение на реалните проблеми с качеството на храните на българския пазар.

Във форума експертите от „Контрол на храните" на БАБХ ще представят най-новото при изпълнението на контрола в областта на храните и свързаното с това действащо българско и европейско законодателство, както и резултатите, тенденциите и очакванията по актуалните теми като „Био храни - изисквания  и контрол", „Замърсители в храните - законодателство и контрол" и „Двоен стандарт при храните - резултати и перспективи".

В кръглата маса ще участват още експерти от министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, представители на браншови организации, ръководители на фирми и предприятия, потребителски и работодателски организации.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates