Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Ученици от шест държави посетиха Живия музей на терциерна Европа в ПП “Странджа”

Актуални агро новини.Ученици от шест държави посетиха Живия музей на терциерна Европа в ПП “Странджа”.

Ученици от гр. Бургас и техни гости и партньори от пет европейски държави посетиха една от най-атрактивните за подрастващи еко пътеки в местността Марина река в Странджа. Тя е наричана още Живия музей на терциерна Европа поради богатото разнообразие от реликтни видове, които се срещат там. Те бяха посрещнати от директора на ДПП „Странджа"  към Изпълнителната агенция по горите инж. Румяна Цвяткова и биолога на Парка Милен Рашков, които разказаха на гостите си интересни факти за флората и фауната в защитената територия.

От учебната 2018/2019 г. Начално базово училище „Михаил Лъкатник" - гр. Бургас работи активно по проект „Да разработваме и усвояваме учебното съдържание чрез екологични програми" по европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт Еразъм + в партньорство с училища от Румъния, Гърция, Италия, Испания и Латвия. Една от основните цели на проекта е усъвършенстване на организацията и начините за извеждане на учениците сред природата и „внасяне" на природата в класната стая чрез създаване на съоръжения, свързани с нея и чрез включване  на природни елементи  в ежедневните дейности.

В периода 20 -24 май 2019 г. НБУ „М. Лъкатник" е домакин на третата визита по проект „Да разработваме и усвояваме учебното съдържане чрез екологични програми".  По време на визитата 29 учители и ученици от училища от Румъния, Гърция, Италия, Испания и Латвия  посетиха училището и участваха в практически дейности - провеждане на уроци в Откритата класна стая, с която ПП „Странджа" разполага в ЗМ Марина река. Тя наскоро беше изцяло обновена от служители на ДГС Кости под ръководството на инж. Цветомир Генов - директор на стопанството.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates