Актуални агро новини.Продължават структурните промени в швейцарското селско стопанство.

 

Продължават структурните промени в швейцарското селско стопанство. През миналата година в страната е имало над 50 хиляди ферми, със 769 по-малко от 2017-та. Намалява поголовието при млечните крави и свинете, в същото време сектор биоземеделие отчита ръст.

Средната площ, обработвана от едно швейцарско стопанство, е малко над 1 хектар, показва официалната статистика. Най-много земя – 607 хиляди хектара, или 58 процента от общата селскостопанска площ – се използва за пасища, а за земеделие са отредени близо 400 хиляди хектара, т.е. 38 на сто. На 143 хиляди хектара се отглеждат зърнени култури, както за производството на храни, така и за фуражи. Лозя се разпростират на 13 хиляди и 500 хектара, а овощарите разполагат с общо 7 хиляди хектара.

Промените си проличават и при размера на предприятията. В сравнение с 1980-та, сега има двойно повече стопанства със средно 20 хектара земя. Броят на фермите с над 30 хектара е нараснал с 1,6 процента, докато при малките стопанства е регистриран спад в размер на 2,3 на сто – заради прекратяване на дейността и сливания. През 2018-та на стопанствата с повече от 30 хектара се падат 47 на сто от площите, докато преди 40 години този дял е бил едва 14 на сто.

Структурните промени водят и до намаляване на заетите в селското стопанство. Миналата година секторът е давал хляб на 152 хиляди души, което е с 1 процент по-малко в сравнение с 2017-та. Три четвърти от работещите са собствениците и техните семейства. Делът на жените, ръководещи ферми, е едва 6,2 на сто.

В биоземеделието продължава възходящата тенденция. Малко над 7 хиляди ферми са сертифицирани по съответните стандарти, 5 процента повече в сравнение с година по-рано. Тези стопанства обработват общо 161 хиляди хектара, като най-разпространено е производството на зеленчуци, вино и лечебни растения и подправки.

Заради ниските изкупни цени на млякото намалява броят на млечните крави. Данните сочат спад от 10 процента спрямо 2009 година до 564 хиляди животни, разпределени между почти 26 хиляди ферми. (schweizerbauer.ch)