Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Необходимо е разширяване на диалога при осъществяване на политика на добро дивечовъдство и опазване на дивечовите запаси

Актуални агро новини.Необходимо е разширяване на диалога при осъществяване на политика на добро дивечовъдство и опазване на дивечовите запаси.

„За провеждането на политика за опазване и разнообразяване на дивечовото богатство и запазване на неговите местообитания е необходимо разширяване на диалога", това дискутираха на проведена днес среща между инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на Агенцията по горите и инж. Иван Недков, председател на Професионална ловна асоциация в България и изявен ловен специалист и деятел. 

Едни от основните задачи, които стоят пред ловното стопанство са свързани с използване на уникалните естествени условия за развъждане на дивеч и поддържане на неговите запаси. В тази насока ще продължи търсенето на подходи за управление на популациите, което да даде гаранция за здрави и жизнени дивечови индивиди, влючително и организационни мерки за опазването и разнообразяването на дивечовото богатство. 

Двете страни се разбраха за сътрудничество и по отношение повишаване ловната култура сред обществото и възпитаване на младото поколение в любов към природата, отговорност и грижа за дивеча.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates