Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Повишаване на социалното сътрудничество между синдикатите и горския сектор

Актуални агро новини.Повишаване на социалното сътрудничество между синдикатите и горския сектор.

„С общи усилия, партньорство и конструктивен диалог да се търсят решения на задачите и проблемите, стоящи пред работещите в горския сектор", това обсъждаха инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенцията по горите и инж. Петър Абрашев, председател на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ  на работна среща.

На срещата инж. Абрашев представи информация, относно проекта за Закона за държавните предприятия, Отрасловия съвет към Министерство на земеделието, храните и горите, Браншовите организации и други въпроси от взаимен интерес. Дискутиран бе и проекто-бюджета на ИАГ за 2020 г.

Страните потвърдиха желанието си да работят заедно за развитието на горския сектор.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates