Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Пчеларите ще бъдат компенсирани с 600 хил. лева за щети от растителна защита

Пчеларство.Пчеларите ще бъдат компенсирани с 600 хил. лева за щети от растителна защита.

УС на Държавен фонд

„Земеделие“-РА утвърди финансов ресурс в размер на 600 000 лв. по схема de minimis на земеделските стопани в сектор „Пчеларство" за компенсиране на разходи, възникнали в резултат на подмор на пчелни семейства, в следствие на проведени растителнозащитни мероприятия.

    Целта на помощта е възстановяване на пчелните семейства, смекчаване на последствията от отравянията и стабилизирането на засегнатите стопанствата.

    Бюджетът ще бъде разпределен както следва:

    • при подмор на пчелното семейство между 61 - 100% - 118 лв. за пчелно семейство;

     • при подмор на пчелното семейство между 30 - 60% - 50 лв. за пчелно семейство.

    Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates