Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Започна изграждането на първата компостираща инсталация за биоотпадъци в област Пловдив

Актуални агро новини.Започна изграждането на първата компостираща инсталация за биоотпадъци в област Пловдив.

Започна изграждането на първата компостираща инсталация за биоотпадъци в област Пловдив. Директорът на РИОСВ-Пловдив доц. Стефан Шилев и кметът на Пловдив Иван Тотев направиха първа копка по проект BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци", който се изпълнява в общински терен в Северна индустриална зона - втора част.

„Това ще е първата компостираща инсталация на територията на РИОСВ - Пловдив. С осъществяването на проекта ще се гарантира устойчивото управление на зелените отпадъци. Централизираното им третиране ще позволи на общината да изпълни на 100% целите за управление на отпадъците по Закона за управление на отпадъците", каза доц. Шилев.

Иван Тотев акцентира върху обществената значимост на проекта. Той отбеляза, че освен екологичните ползи, осъществяването му ще спести милиони левове на пловдивчани в бъдеще чрез намаляване разходите за отчисления, които общината прави за всеки тон отпадък. Изграждането на компостиращата инсталация ще доведе до намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс. Инсталацията ще компостира биоотпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и градини, зелените площи към търговските обекти, производствените, стопански и административни сгради. Ще се приемат и разделно събраните отпадъци от пловдивските квартали Коматево и Прослав, от които ще се сепарират биоразградимите отпадъци. Една част от произведения висококачествен компост ще отива за нуждите на общинското предприятие „Градини и паркове", а останалата ще се продава.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта представи Василка Чопкова, директор на Дирекция „Екология и управление на отпадъците" в община Пловдив и  ръководител на проекта. Инсталацията ще бъде изградена върху 32 декара като използваната технология ще е откритото компостиране на купове, покрити с полупропусклива мембрана. На обекта ще има КПП, административна сграда, трансформаторен пост, две халета (приемна зона и зона за съхранение на готовия компост), стационарно оборудване на компостиращата инсталация - дизел агрегат и автомобилна везна с оборудване, шахтов кладенец и техническа сграда към него. Предвижда се и проектиране и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура - водопровод, канализация, път и осветление. Ще има подсигурено и мобилно оборудване - челен товарач, контейнери, трактор и ремарке, шредер (дробилка), лабораторно оборудване и др. Полупропусклива мембрана ще предпазва разнасянето на отпадъците от вятъра.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020". Общата му стойност е 9 023 913 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 6 070 538 лв. (средства от Европейския фонд за регионално развитие - 5 159 957 лв. и средства от държавния бюджет - 910 580 лв.), а съфинансирането от общината е 2 953 375 лева. Крайният срок за изпълнението на проекта е юни 2020 година.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates